Raport Mieszkanie
2028/2048

Raport foresightowy „Mieszkanie 2028/2048” to odpowiedź na pytanie, jak będziemy mieszkać w przyszłości. Został stworzony jako inspiracja dla wszystkich, którzy chcą kompleksowo tworzyć mieszkania, osiedla i miasta. Jest owocem współpracy dziesięciorga ekspertów – architektów, urbanistów, technologów, kulturoznawców i socjologów oraz mieszkańców Wrocławia.
Raport Mieszkanie 2028/2048 to:
21
tez dotyczących mieszkania, osiedla i miasta w perspektywie 10 i 30 lat
3
równorzędne scenariusze przyszłości
10
ekspertów tworzących raport

Mieszkanie rozumiemy jako część osiedla i miasta, jako postępujący proces, którego przebieg da się w pewien zaplanowany sposób przewidzieć. Wierzymy, że tylko dzięki patrzeniu w przyszłość możliwe jest adaptowanie budownictwa do zmieniających się oczekiwań, wykorzystanie dostępnych, nowoczesnych zasobów i narzędzi. Wszystko po to, by zaspokajać potrzeby tych, dla których przestrzenie mieszkalne są projektowane.

– architekci Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka